کارگروه
نقشه های سنتی فرش همدان
ارائه نقشه های قدیمی و سنتی منطقه همدان- لازم به یاد آوری است که در گذشته ، منطقه قالی بافی همدان نسبت به سطح فعلی استان همدان گسترده تر بوده و بخش هایی از مناطق استان های همجوار ، مانند برچلو و فراهان از استان مرکزی، مهربان و روستاهای اطراف بیجار از استان کردستان را نیز شامل می شده است. در این کار گروه از کسانی که توانایی تهیه و ارسال نقشه سبک های مختلف همدان را دارند دعوت می شود که در این امر مشارکت نمایند.
 

نقشه های سنتی فرش همدان

موضوع بحثشروع کننده بحثپاسخهابازدیدها
آیا حق به حقدار می رسد؟ سید جلال نبوی همدانی سید جلال نبوی همدانی
در تاریخ: 01/02/1392
0 841
شرکت در نمایشگاه های فرش سید جلال نبوی همدانی سید جلال نبوی همدانی
در تاریخ: 10/11/1391
0 843
چند طرح از فرش های شهرباف همدان سید جلال نبوی همدانی سید جلال نبوی همدانی
در تاریخ: 06/06/1391
0 1591
معرفی برخی از نقوش فرش همدان - نهاوند

آخرین ارسالی: جواب: معرفی برخی از نقوش فرش همدان - نهاوند
در تاریخ: 1391/05/10 - 20:54 بوسيله رضا علیمددی
سید جلال نبوی همدانی سید جلال نبوی همدانی
در تاریخ: 10/05/1391
1 3417
نقوش فرش همدان سید جلال نبوی همدانی سید جلال نبوی همدانی
در تاریخ: 01/05/1391
0 2977
تبریک کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 10/11/1390
0 1075