فعال ترین کارگروهها
منتظران ظهور
این کارگروه برای عاشقان ظهور و منتظران آمدنش می باشد لذا از تمام عاشقان و منتظران ظهورش برای عضویت در این کارگروه دعوت می شود.
تعداد موضوعات: 1296 | تعداد ارسالی ها: 1318 | تاریخ ایجاد کارگروه: 11/12/1390
آخرین ارسالی: مشاوره تلفنی دیه
در تاریخ: 1402/11/27 - 18:33     توسط: حسن بصیری هریس

تبادل تجربه ها
دوستان محترم اینجا محلی برای تبادل تجارب کامپیوتری می باشد. هر روز تجربه جدیدی را آموختید در اینجا برای دیگر دوستان قرار دهید تا با اینکارتان هزاران تجربه جدید را بیاموزید. www.raviar.com موفق باشید - خلیل زارع
تعداد موضوعات: 193 | تعداد ارسالی ها: 365 | تاریخ ایجاد کارگروه: 02/11/1389
آخرین ارسالی: جواب: جواب: جواب: کمیسیون ماده صد شهرداری و مهم ترین نکات حقوقی مربوط به آن
در تاریخ: 1403/02/04 - 12:2     توسط: دکتر علی شریعتی

حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
حقوق قضایی تلفن تماس:09148744369-basiri1000@gmail.com هیچ وقت با چشم پول به موکل خود نگاه نکنید چرا که او از روی ناچاری و اینکه علاجش قطع شده به شما روی اورده است.
تعداد موضوعات: 325 | تعداد ارسالی ها: 338 | تاریخ ایجاد کارگروه: 02/03/1393
آخرین ارسالی: جدول دیه 1403
در تاریخ: 1403/01/08 - 9:9     توسط: حسن بصیری هریس

برنامه نویسی تحت Microsoft .Net
در این انجمن برنامه نویسان .NET می توانند با همدیگر به بحث و تبادل نظر بپردازند.
تعداد موضوعات: 122 | تعداد ارسالی ها: 278 | تاریخ ایجاد کارگروه: 16/09/1384
آخرین ارسالی: محاسبه دیه
در تاریخ: 1402/09/29 - 18:45     توسط: حسن بصیری هریس

چاپ و تبلیغات
در این کار گروه مسائل چاپ و تبلیغات را در ایران و جهان بررسی میکنیم و در صورت نیاز میتوانیم به سوالات احتمالی شما در زمینه چاپ و تبلیغات پاسخ بدهیم
تعداد موضوعات: 243 | تعداد ارسالی ها: 255 | تاریخ ایجاد کارگروه: 09/01/1390
آخرین ارسالی: کنترل کیفیت در چاپ افست
در تاریخ: 1403/04/23 - 18:17     توسط: محمدر ضا مهدیزاده
 
کارگروههای بروزشده
چاپ و تبلیغات
در این کار گروه مسائل چاپ و تبلیغات را در ایران و جهان بررسی میکنیم و در صورت نیاز میتوانیم به سوالات احتمالی شما در زمینه چاپ و تبلیغات پاسخ بدهیم
تعداد موضوعات: 243 | تعداد ارسالی ها: 255 | تاریخ ایجاد کارگروه: 09/01/1390
آخرین ارسالی: کنترل کیفیت در چاپ افست
در تاریخ: 1403/04/23 - 18:17     توسط: محمدر ضا مهدیزاده

تبادل تجربه ها
دوستان محترم اینجا محلی برای تبادل تجارب کامپیوتری می باشد. هر روز تجربه جدیدی را آموختید در اینجا برای دیگر دوستان قرار دهید تا با اینکارتان هزاران تجربه جدید را بیاموزید. www.raviar.com موفق باشید - خلیل زارع
تعداد موضوعات: 193 | تعداد ارسالی ها: 365 | تاریخ ایجاد کارگروه: 02/11/1389
آخرین ارسالی: جواب: جواب: جواب: کمیسیون ماده صد شهرداری و مهم ترین نکات حقوقی مربوط به آن
در تاریخ: 1403/02/04 - 12:2     توسط: دکتر علی شریعتی

حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
حقوق قضایی تلفن تماس:09148744369-basiri1000@gmail.com هیچ وقت با چشم پول به موکل خود نگاه نکنید چرا که او از روی ناچاری و اینکه علاجش قطع شده به شما روی اورده است.
تعداد موضوعات: 325 | تعداد ارسالی ها: 338 | تاریخ ایجاد کارگروه: 02/03/1393
آخرین ارسالی: جدول دیه 1403
در تاریخ: 1403/01/08 - 9:9     توسط: حسن بصیری هریس

حقوق قضایی حسن بصیری هریس
وکالت یک حرفه است و نهایتاً هدف از اشتغال به آن کسب درآمد است، اما یادمان باشد مراجعه کننده معمولاً در موقعیت بسیار بدی به سر می برد. درمانده و گرفتار است. هر برخوردی که باعث شود این حس به موکل منتقل شود که ما منتظریم از گرفتاری او پول در بیاوریم و او را به شکل اسکناس می بینیم، هرگز به ما اعتماد نخواهد کرد. اشتغال به حرفه مقدس وکالت یک موهبت است، موهبتی که از طرف آفریدگار یکتا به وکلا ودیعه داده می شود. شغلی است که با اشتغال به آن می توانید به گرفتاران و درماندگان کمک کنید و گره از کار خلق ...
تعداد موضوعات: 31 | تعداد ارسالی ها: 31 | تاریخ ایجاد کارگروه: 23/02/1395
آخرین ارسالی: افزایش مجازات در دادگاه تجدیدنیست
در تاریخ: 1403/01/06 - 13:35     توسط: حسن بصیری هریس

منتظران ظهور
این کارگروه برای عاشقان ظهور و منتظران آمدنش می باشد لذا از تمام عاشقان و منتظران ظهورش برای عضویت در این کارگروه دعوت می شود.
تعداد موضوعات: 1296 | تعداد ارسالی ها: 1318 | تاریخ ایجاد کارگروه: 11/12/1390
آخرین ارسالی: مشاوره تلفنی دیه
در تاریخ: 1402/11/27 - 18:33     توسط: حسن بصیری هریس