کارگروه
reynard
انجام ترجمه اعم از کتاب ,مقاله,پروژه های دانشجویی وغیره کلاسهای خصوصی برای آموزش مکالمه و....
 

reynard

موضوع بحثشروع کننده بحثپاسخهابازدیدها
روانی در ترجمه کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 16/08/1391
0 894
دقت در ترجمه کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 23/04/1391
0 1299