کارگروه
کلینیک روانشناسی مهر و روشنی
"زندگی توام با لذت حق شماست" بهاره اسدی - زوج درمانگر و خانواده درمانگر مشاوره پیش از ازدواج مشاوره خانواده مشاوره فردی (اضطراب، افسردگی، وسواس، شکست عاطفی و ...) اجرای آزمون های روانشناختی (آزمون های شخصیت، هوش، استعداد و ...) تلفن تماس: 09197323613 آدرس: فلکه سوم تهرانپارس
 

کلینیک روانشناسی مهر و روشنی