کارگروه
هبوط
دوستان عزیز در این محل بصورت شفاف انسانیت و تعریف کنیم و از ایده هامون بگیم چه چیز باعث میشه که انسان رو به هبوط بره؟
 

هبوط

موضوع بحثشروع کننده بحثپاسخهابازدیدها
در جواب به شما کاربر محترم کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 29/11/1391
0 912
عوامل هبوط انسان کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 13/07/1391
0 1697