کارگروه
هبوط
دوستان عزیز در این محل بصورت شفاف انسانیت و تعریف کنیم و از ایده هامون بگیم چه چیز باعث میشه که انسان رو به هبوط بره؟