کارگروه
مترجمین و ناشرین
اعضای این کارگروه در زمینه آموزش زبان،ترجمه و تکنیکهای آن و بازار نشر و چاپ آثار ترجمه شده با یکدیگر تبادل اطلاعات می نمایند.اعضا علاوه بر مترجمین،ناشران و نویسندگان محترم با هر زمینه نوشتاری می باشند.
 

مترجمین و ناشرین

موضوع بحثشروع کننده بحثپاسخهابازدیدها
روش ترجمه مهدی مقصودی مهدی مقصودی
در تاریخ: 13/01/1390
0 2613
دعوت از اهل قلم پونه عطری پونه عطری
در تاریخ: 24/12/1389
0 1661