کارگروه
توریسم ورزشی
اگر دوست دارید در مورد توریسم ورزشی بدونید و فعالیت کنید من آماده همکاری هستم من طرح کار آفرینی نوشته ام در مورد توریسم ورزشی که با کمک دوستان امیدوارم به بهره وری برسه
 

توریسم ورزشی

موضوع بحثشروع کننده بحثپاسخهابازدیدها
مشارکت+ اشتغال مرتضی الماسی مرتضی الماسی
در تاریخ: 18/05/1391
0 1493