کارگروه
کاسپین اندیشان جوان
ساختار یک شرکت فنی مهندسی الکترونیکی که به مدیریت اینجانب و دیگر اعضا می باشد . گرفتن کار بصورت پروژه های صنعتی و ساختمانی و ...
 

کاسپین اندیشان جوان

موضوع بحثشروع کننده بحثپاسخهابازدیدها
کارآفرینی روح الله نه برادر روح الله نه برادر
در تاریخ: 26/02/1390
0 701