فواید ورزش صبحگاهی و اثرات مفید آن بر روند آموزشی

صفحه اصلی کارگروهها >> sport  >> فواید ورزش صبحگاهی و اثرات مفید آن بر روند آموزشی
محمد حسین هادیزاده

محمد حسین هادیزاده

در کارگروه: sport
تعداد ارسالي: 3
8 سال پیش در تاریخ: چهارشنبه, اسفند 04, 1389 6:42

ورزش مجموعه فعالیتهای بدنی وامور جسمانی است که باعث سلامتی ونشاط می‌شود. عمده‌ترین ثمره پرداختن به ورزش دست‌یابی به سلامت جسمانی وروانی است...


فواید ورزش صبحگاهینویسنده: آزاده دوستی


 ورزش مجموعه فعالیتهای بدنی وامور جسمانی است که باعث سلامتی ونشاط می‌شود. عمده‌ترین ثمره پرداختن به ورزش دست‌یابی به سلامت جسمانی وروانی است. درتامین سلامت و تندرستی منظور کردن ورزش وفعالیتهای جسمانی به عنوان یک ضرورت دربرنامه‌های روزمره از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
ورزش صبحگاهی در شروع فعالیت آموزشی مدارس می تواند عامل مهمی درایجاد نشاط وشادابی وتامین سلامت جسم وروح دانش‌آموزان باشد. این برنامه با توجه به ویژگیهای خاص دختران در 3 بخش گرم‌کردن، پیاده کردن هدف وبازگشت به حالت اولیه طراحی می‌شود.
انجام این برنامه درابتدا با افزایش تدریجی ضربان قلب توام است که به آستانه تحریک برای افزایش استقامت عمومی می رسد وسرانجام به حالت اولیه بر می گردد.
اجرای ورزش صبحگاهی به طور منظم وروزانه می تواند نقش بسیار مهمی درکسب آمادگی جسمانی، روانی ونشاط وشادابی دانش آموزان داشته باشد. انجام فعالیت مداوم اثرات مثبتی بر بافت استخوانی دارد. یافته های پژوهشی بیان داشته اند که ورزش دررشد طولی استخوان تاثیری ندارد یا تاثیر آن بسیار کم است همچنین برآرایش سلولهای استخوانی نیز بی تاثیر است اما تاثیر فعالیتهای ورزشی در افزایش تراکم ورشد عرضی استخوان با افزایش مواد معدنی درآن تایید شده است وبی تحرکی وحذف فشار مکانیکی از استخوان ها باعث کاهش مواد معدنی وکاهش استحکام آنها می شود. مرحله زوال استخوانی دردختران، پس از سن 11 تا 14سالگی شروع می شود، بنابراین دوران پیش از بلوغ مرحله بسیار مهمی در رشد استخوانی آنهاست. استحکام استخوانها به تراکم موادمعدنی درآنها ونحوه آرایش سلولهای استخوانی بستگی دارد.
اجرای برنامه ورزشی روزانه موجب ارتقا سطح آمادگی قلبی عروقی می شود و نیاز به صرف وقت زیادی ندارد درچنین برنامه ای لازم است که ضربان قلب تا 140 بار در دقیقه افزایش یابد وپنج روز درهفته استمرار یابد.
یک برنامه تمرینی مشتمل بر سه نوبت انقباضهای ایزومتریکی 6 ثانیه ای وبه مدت 5 هفته روزانه برعضلات گردن، اندامها ویا تنه موجب کاهش16 تا 24 میلیمتر جیوه فشار سیستولی و 20 تا 24 میلیمتر جیوه فشار دیاستولی شده است.
هنگام ورزش سیستم ترشحی همانند سیستم عصبی، اثرات مثبتی برواکنش بدن نسبت به هر فعالیت خاص دارد وهماهنگی مکانیسم های مختلف بدن، ازجمله مکانیسم تولید انرژی برای اجرای فعالیت کمک می کند. واکنش‌های سیستم ترشحی با توجه به متغیرهای هر ورزش خاص و حالتهای فیزیولوژیکی وروانی مختلف تغییر می یابد. رابطه بین سطح انتظار یک فرد وتوانایی واقعی او در امر اجرای فعالیت، روی سطح استرسی که باید تحمل کند اثر می گذارد.
فواید مربوط به نرمشهای روزانه فقط به کاهش خطر بیماریهای قلبی عروقی خلاصه نمی‌شود، بلکه با تقویت سیستم ایمنی بدن، باعث بالا رفتن سطح بهداشت روانی، بهبود کیفیت عمر را به دنبال خواهدداشت.
انجام چند حرکت ساده ومنظم آن هم درچند دقیقه بدن را در مقابل عوارض جسمی زیادی مصون می دارد. یک برنامه ورزشی مناسب چگونگی تناوب وتکرار تمرینات، شدت تمرینات و در نهایت مدت زمان اجرای تمرینات را در بر می گیرد:
1-تناوب تمرینات حداقل 5 روز درهفته.
2-شدت تمرینات به قدری که به نفس نفس بیفتد. این به آن معناست که تعداد ضربان قلب شما حداقل به 60 درصد حداکثر ضربان قلبتان افزایش یابد.
3-مدت اجرای تمرینات، حداقل تا 10دقیقه باشد تا برای بدن مفید واقع شود.
نرمش مداوم باعث انبساط خاطر وشادابی می شود، بیشتر افسردگی ها درکودکان در دوران ابتدایی ودر نوجوانان در دوره راهنمایی ودبیرستان است. این افسردگیها بیشتر زاییده حوادث نامطلوب زندگی است که معمولاً نیاز به دارو و درمان ندارند و اگر عوامل ایجاد کننده آن برطرف شوند خود به خود درمان می شوند.
تمرینات بدنی و ورزش یکی از راههای علاج وتسکین فشارهای روانی است. از آنجا که فشارهای روانی می توانند باعث بروز خستگی شوند، تمرینات بدنی موجب بالارفتن قدرت عضلانی می شوند وخون بیشتری درآنها جریان می یابد واز میزان خستگی و دردهای عضلانی ناشی از فشارهای روانی می کاهد، همچنین تمرینات بدنی با افزایش سطح آندروفین خون موجب بالا رفتن نشاط و شادابی در افراد می‌شوند، بنابراین دانش آموزان قابلیتهای بیشتری برای فائق آمدن برمشکلات روانی را پیدا می‌کنند. دانش آموزانی که اقدام به فعالیت منظم می‌کنند هدفمند وامیدوار شده وتغییرات زیادی را دراهداف زندگی خود به وجود می‌آورند.


نتیجه گیری:ورزش مهمترین عامل در از بین بردن افسردگی‌ها ویا پیشگیری از به وجود آمدن این نوع بیماریها است. ثابت شده است که نرمشهای مداوم روزانه موجب کاهش اضطراب، افسردگی، تنظیم وتعدیل میزان استرس وحتی تغییرات شخصیتی(پیدایش دید مثبت تری نسبت به زندگی) می شود.
منابع مقاله :
1-طب ورزشی، ویلمور.
2-فیزیولوژی فعالیت بدنی، ادینگتون وادگرتون.
منبع : روزنامه اطلاعات


حذف ارسالي ويرايش ارسالي