کارگروه
حقوق قضایی حسن بصیری هریس
وکالت یک حرفه است و نهایتاً هدف از اشتغال به آن کسب درآمد است، اما یادمان باشد مراجعه کننده معمولاً در موقعیت بسیار بدی به سر می برد. درمانده و گرفتار است. هر برخوردی که باعث شود این حس به موکل منتقل شود که ما منتظریم از گرفتاری او پول در بیاوریم و او را به شکل اسکناس می بینیم، هرگز به ما اعتماد نخواهد کرد. اشتغال به حرفه مقدس وکالت یک موهبت است، موهبتی که از طرف آفریدگار یکتا به وکلا ودیعه داده می شود. شغلی است که با اشتغال به آن می توانید به گرفتاران و درماندگان کمک کنید و گره از کار خلق ...
 

افزایش مجازات در دادگاه تجدیدنیست

صفحه اصلی کارگروهها >> حقوق قضایی حسن بصیری هریس  >> افزایش مجازات در دادگاه تجدیدنیست
حسن بصیری هریس

حسن بصیری هریس

در کارگروه: حقوق قضایی حسن بصیری هریس
تعداد ارسالي: 78
3 هفته پیش در تاریخ: دوشنبه, فروردين 06, 1403 13:35


افزایش مجازات در دادگاه تجدید نظر نیست


گاها اتفاق افتاده که ارباب رجوع هایی به دفتر مراجعه می نمایند که اعلام می نمایند رای بدوی صادر شده است و رای هم  کمی متناسب با جرم می باشد ولی برای اعتراض به تجدید نظر ترس از این داریم که در دادگاه تجدید نظر افزایش مجازات صورت بگیرد و به همین خاطر اعتراض نمی کنیم که این تفکر کاملا اشتباه است چون تجدید نظر خواهی حق همه محکومان در دادگاه بدوی محسوب می شود و همیشه اگر لازم باشد به استیفای این حق نمایید و از ترس به افزایش مجازات در تجدید نظر خودداری نمایند چون احتمال افزایش مجازات در دادگاه تجدید نظر از سوی محکوم وجود ندارد .با توجه به ماده 458 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه تجدید نظر مجاز به افزایش میزان مجازات دادگاه بدوی نیست مگر آنکه حکم صادره از حداقل مجازات قانونی کمتر باشد که آن هم شرایط خود را دارد بنابراین توصیه بر این است که محکومان دادگاه بدوی بدون هر گونه اضطراب و ترس از افزایش مجازات در دادگاه تجدید نظر در خواست تجدید نظر خواهی خود را ارائه نمایند.


حسن بصیری هریس جزا و جرم شناسی


پرداخت هزینه قبل از مشاوره در مورد موضوعات منتشر شده یا هر موضوع دیگر به مبلغ 55هزار تومان به شماره کارت 5892101342502727 و تماس با شماره های 09148744369-09357274935 مشاوره حقوقی و تخصصی آنلاین


حذف ارسالي ويرايش ارسالي