کارگروه
کودکان و مسائل مهم مربوط به برخورد با آنها
در این کارگروه به دنبال راه کارهای جدید حول محور کودکان و نحوه برخورد با آنها و انتقال اطلاعات هستم.از همه دعوت میشود مطالب مفید رو برای استفاده عموم درج نمایند.متشکرم
 

5 مهارت زندگی برای کودکان (2/5-انگیزه)

صفحه اصلی کارگروهها >> کودکان و مسائل مهم مربوط به برخورد با آنها  >> 5 مهارت زندگی برای کودکان (2/5-انگیزه)
مهدی مقصودی
8 سال پیش در تاریخ: شنبه, خرداد 18, 1392 17:43


(مهارت دوم ) انگیزه

بچه های با انگیزه ، چنین نشانه هایی دارند :

می خواهند کارهایی انجام دهند و مشتاق به یادگیری هستند .

تکالیف مدرسه و کارهای خانه را بدون آن که نق بزنند ، انجام می دهند .

آنان برای فردا و هفته ی بعد برنامه هایی دارند .

آنان بیشتر بله می گویند تا نه .

معلمین و والدین می توانند به طریق زیر در تقویت انگیزه موثر باشند .

گام اول : فکر کردن ، تقویت حافظه و تفکر ، به کودکانمون بیاموزیم در مورد

اهدافشان فکر کنند .

گام دوم :گفتگو و آموزش مهارت های گوش دادن .

گام سوم : به پایان رساندن کار ، وقتی بچه ها ببینند می توانند روی کار تمرکز

کنند و آن را تا آخر انجام دهند ، بیشتر مشتاق انجام کارها می شوند .

گام چهارم : تشویق و تحسین ، تشویق و تحسین می تواند به صورت یک هدیه و یا

یک کلمه ی تحسین آمیز باشد .


چراغ خواب موزیکال عروسکی Turtle LED Light


 


حذف ارسالي ويرايش ارسالي