کارگروه
کودکان و مسائل مهم مربوط به برخورد با آنها
در این کارگروه به دنبال راه کارهای جدید حول محور کودکان و نحوه برخورد با آنها و انتقال اطلاعات هستم.از همه دعوت میشود مطالب مفید رو برای استفاده عموم درج نمایند.متشکرم
 

5 مهارت زندگی برای کودکان (1/5-اعتماد به نفس)

صفحه اصلی کارگروهها >> کودکان و مسائل مهم مربوط به برخورد با آنها  >> 5 مهارت زندگی برای کودکان (1/5-اعتماد به نفس)
مهدی مقصودی
8 سال پیش در تاریخ: شنبه, خرداد 18, 1392 17:40

مهارت زندگی برای کودکان
(مهارت اول )اعتماد به نفس

باید به کودکان مسئولیت انجام برخی از فعالیت ها را واگذار کرد . البته باید در نظرداشت که فعالیت ها در حد توان کودک باشد و پس از انجام کار درست ، کودکان تشویق شوند .معلوان بایستی زمینه گفتگو با دانش آموزان را فراهم کنند تا ترس وخجالت از صحبت کردن در دانش آموزان از بین برود ، بچه ها یاد می گیرند که تلاش کنند ، تلاش به آن ها اعتمادبه نفس می دهد .


ادامه دارد . . .


 


چراغ خواب موزیکال عروسکی Turtle LED Light


لباس


حذف ارسالي ويرايش ارسالي