تونل در میکروتیک - Eoip Tunnel and ip tunnel

صفحه اصلی کارگروهها >> میکروتیک  >> تونل در میکروتیک - Eoip Tunnel and ip tunnel
احسان پوررضایی

احسان پوررضایی

در کارگروه: میکروتیک
تعداد ارسالي: 50
8 سال پیش در تاریخ: یکشنبه, ارديبهشت 29, 1392 19:52

برای اتصال تونل در میکروتیک ابتدا 2 اتصال نیاز داریم


بطور مثال یک میکروتیک با ip : 192.168.1.20 و یکی دیگر با ip : 192.168.1.30 داریم


ابتدا از Interface > EOip tunnel را انتخاب میکنیم


این کار را برای هر 2 میکروتیک انجام میدهیم


در قسمت Remote Address آی پی سرویس مقابل را وارد میکنیم


سپس در هر 2 میکروتیک 2 آی پی لوکال مثلا 50.50.50.20 و در دیگری 50.50.50.30 وارد میکنیم


در پایان Interface این آی پی ها را Eoip که ساخته ایم میگذاریم که با این تنظیمات باد آی پی های لوکال به هم پینگ شوند


 


منبع :


http://mikrotik-training.ir/archives/229


 


اتصال 2 میکروتیک


اتصال دو میکروتیک


اتصال دو میکروتیک به هم


کانفیگ ipip میکروتیک


GRE Tunnel میکروتیک


IP IP Tunnel میکروتیک


حذف ارسالي ويرايش ارسالي