کارگروه
کجاست یاری دهنده ایی که مرا یاری کند؟
کجاست یاری دهنده ایی که مرا یاری کند؟ هل من ناصر ینصرنی؟ در دل بیابان و تاریکی شب. از که کمک می طلبد؟ با کدام امید؟ نه، روی حسین (ع) با مردمان بیابان نیست، روی حسین (ع) با تاریخ است، با همه مردم در همه زمانها، روی حسین (ع) با ماست.
 

یاد امام حسین فقط مخصوص یک روز یک دهه و یک ماه نیست...

صفحه اصلی کارگروهها >> کجاست یاری دهنده ایی که مرا یاری کند؟  >> یاد امام حسین فقط مخصوص یک روز یک دهه و یک ماه نیست...
کاربر حذف شده
7 سال پیش در تاریخ: جمعه, بهمن 27, 1391 21:56

برخلاف آنچه که تصور می شود:


یاد امام حسین علیه السلام فقط مخصوص یک روز ، یک دهه و یک ماه نیست ...


یک زندگی، او را در قلب و ذهنت داشته باش ؛


بگذار پیام و عطر گل سرخی بی نظیر ، یک عمر معطرت کند ...


 


 


صلی الله علیک یا أبا عبدالله ...


صلی الله علیک یا أبا عبدالله ...


صلی الله علیک یا أبا عبدالله ...


حذف ارسالي ويرايش ارسالي