کارگروه
ساعتی با خودت باش
شــانـه هـایـم خـسـتـه انـد امـا هـنـوز ، بـر دوش مـی کـشـم بـارِ تــــمـامِ دردهــــا را ... مـی روم آرام و سـنـگـیـن ... تـا طـلـوع ِ صـــبـح راهـی نـیـسـت . . .
 

وقتی رفتی

aysuda safari

aysuda safari

در کارگروه: ساعتی با خودت باش
تعداد ارسالي: 37
8 سال پیش در تاریخ: سه شنبه, بهمن 24, 1391 17:54وقتــــــی "رفتــــــی" تا آخــــــر "بــــــرو" . . .

وقتــــــی "مانــــــدی" تا آخــــر "بمــــان" . . .

ایــــــن تــــــن خستــــــه ســــــت !...

از نیــــــمه رفــــــتن ها.......

از نیــــــمه مانـــــدن ها.......
حذف ارسالي ويرايش ارسالي
مهدی طالبی

مهدی طالبی

در کارگروه: ساعتی با خودت باش
تعداد ارسالي: 12
7 سال پیش در تاریخ: دوشنبه, مرداد 27, 1393 12:42

این عکسه خودته


حذف ارسالي ويرايش ارسالي