کارگروه
عشق یا نجابت یا هوس؟
دوستان عزیز در این محل این سه واژه را معنا کنیم کدام یک را میپذریم و به چه بهایی؟آیا این سه در یک غالب وبه تناسخ ومترادف با یکدیگر انسانیت را معنا میکنند؟منتظر نظرات شما هستم و نیز دلتنگی های شما
 

هیچ گاه....

کاربر حذف شده

کاربر حذف شده

در کارگروه: عشق یا نجابت یا هوس؟
تعداد ارسالي: -2
9 سال پیش در تاریخ: پنجشنبه, آذر 23, 1391 17:25

هیچ گاه "


به خاطر " هیچ کس "

 دست از " ارزشهایت " نکش؛

 چون ... زمانی که آن فرد از تو دست بکشد؛

 تو می مانی و یک " منِ " بی ارزش ...!حذف ارسالي ويرايش ارسالي
zari emami

zari emami

در کارگروه: عشق یا نجابت یا هوس؟
تعداد ارسالي: 7
1 ماه پیش در تاریخ: سه شنبه, آذر 23, 1400 12:19


حذف ارسالي ويرايش ارسالي
otto haley

otto haley

در کارگروه: عشق یا نجابت یا هوس؟
تعداد ارسالي: 7
2 هفته پیش در تاریخ: چهارشنبه, دي 22, 1400 11:16


حذف ارسالي ويرايش ارسالي