کارگروه
مرجع دانش
عرفان - فلسفه - مطالب علمی - کامپیوتر - نرم افزار - سخت افزار -رفع شبهات دینی - برنامه نویسی وب - امنیت شبکه - اوراکل - سیاست
 

جدول زمان تعبیر شدن خوابها بر حسب ساعت

صفحه اصلی کارگروهها >> مرجع دانش  >> جدول زمان تعبیر شدن خوابها بر حسب ساعت
مهدى زرگر

مهدى زرگر

در کارگروه: مرجع دانش
تعداد ارسالي: 28
8 سال پیش در تاریخ: شنبه, دي 24, 1390 12:32

ساعت 6-10 شب : رؤیا نزدیک مغرب درست نیست و تعبیر ندارد، زیرا از پری شکم است تا یک سوم از شب هم بی تعبیر است.

ساعت 10 شب تا 2 صبح: در نیمه شب اگر خواب بین دچار امتلاء نباشد ، خواب از یک سال تا 50 سال تعبیر می شود.

ساعت 2 صبح تا 5/4 صبح در یک سوم آخر شب خواب صحیح است و از 15 روز تا دو ماه و تا یک سال تعبیر می شود.

ساعت 5/4 صبح در سپیده دم از یک هفته تا یک ماه تعبیر می شود.

ساعت 5/4تا 6 صبح پس از سپیده دم از یک روز تا یک هفته تعبیر می شود.

ساعت 6 صبح در بر آمدن خورشید همان روز تعبیر شود.

ساعت 10 صبح تا 15 روز و در هنگام اذان ظهر تا یکی 2 روز. تعبیر می شود.


حذف ارسالي ويرايش ارسالي