کارگروه
نانو
روشهای کسب اطلاعات در ابعاد نانو دنیای کوچولوها ... دنیای نانو! می‌خواهیم حساب کنیم که یک کتابخانه چقدر است! این روزها هم اسم نانو و نانو تکنولوژی را زیاد می‌شنویم. از رادیو و تلویزیون گرفته تا کتاب درسیها ... نانو به معنای ده به توان منهای نه است! نانوتکنولوژی، تکنولوژی و فناوری مربوط به موجودات نانومتری است. موجوداتی که اندازه هایشان در حدود .......
 

DRUG DELIVERY SYSTEM

صفحه اصلی کارگروهها >> نانو  >> DRUG DELIVERY SYSTEM
کاربر حذف شده

کاربر حذف شده

در کارگروه: نانو
تعداد ارسالي: -2
8 سال پیش در تاریخ: شنبه, آذر 26, 1390 18:37


حذف ارسالي ويرايش ارسالي
کاربر حذف شده

کاربر حذف شده

در کارگروه: نانو
تعداد ارسالي: -2
8 سال پیش در تاریخ: چهارشنبه, آذر 30, 1390 9:11

کار عالی انجام شده


حذف ارسالي ويرايش ارسالي