اتصال میکروتیک به IBSng

صفحه اصلی کارگروهها >> میکروتیک  >> اتصال میکروتیک به IBSng
احسان پوررضایی

احسان پوررضایی

در کارگروه: میکروتیک
تعداد ارسالي: 50
9 سال پیش در تاریخ: دوشنبه, آبان 09, 1390 14:53

مراحل زیر را برای میکروتیم انجام دهید :


PPP > Secrets > PPP Authntication & Accunting


تیک Use Radius و Accunting رو بزنید :


Interim Update : 00:01:00


Radius > add Radius


 


ppp ro bezanid


Addresss = ip IBSng


secret =123456


Timeout = 5000


در IBSng ماحل زیر را بروید :


SETTING > Add new RAS


RAS IP : IP mikrotik


Secret : 123456


RAS Description : mikrotik


RAS Type : Mikrotik


سپس OK کنید و charge و Group بسازید


حذف ارسالي ويرايش ارسالي