کارگروه
کودکان و مسائل مهم مربوط به برخورد با آنها
در این کارگروه به دنبال راه کارهای جدید حول محور کودکان و نحوه برخورد با آنها و انتقال اطلاعات هستم.از همه دعوت میشود مطالب مفید رو برای استفاده عموم درج نمایند.متشکرم
 

نوع برخورد

علی فراهانی
10 سال پیش در تاریخ: یکشنبه, آبان 08, 1390 5:36

لطفا در مورد نوع برخورد با کودکان در هنگامی که قرار است برای اشتباهی با آنها برخورد شود هم توضیح بدهید ممنون


حذف ارسالي ويرايش ارسالي