آموزش نصب IBSng

صفحه اصلی کارگروهها >> لینوکس  >> آموزش نصب IBSng
احسان پوررضایی

احسان پوررضایی

در کارگروه: لینوکس
تعداد ارسالي: 50
9 سال پیش در تاریخ: چهارشنبه, مهر 27, 1390 11:40

IBSng یک اکانتیگ بسیار کامل و عالی برای کنترل کاربران اینترنتی هست که سازنده آن شرکت پارس پویش میباشد


ParsPooyesh


www.parspooyesh.com


این نرم افزار دارای 2 نسخه رایگان و پولی میباشد .


نسخه رایگان امکانات کمتری نسبت به نسخه پولی دارد و نسخه رایگان محدودیتی در استفاده ندارد


آموزش نصب IBSng بر روی CentOs :


ابتدا وارد SSH شوید سپس دستور setup را وارد کنید Firewall configuration سپس :


Security Level : Disabled


SELinux : Disabled


سپس ok کنید


دسورات زیر را وارد کنید :


yum install httpd postgresql postgresql-server postgresql-python php perl -y


wget http://space.dl.sourceforge.net/project/ibs/IBSng/IBSng-A1.24/IBSng-A1.24.tar.bz2


tar -xvjf IBSng-A1.24.tar.bz2 -C /usr/local


service postgresql start


nano  /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf


در اولین خط این دستور را وارد کنید  local  IBSng   ibs            trust :


بطور مثال :


local  IBSng   ibs            trust


PostgreSQL Client Authentication Configuration File#


=================================================#


سپس Ctrl + x بعد y و enter


در ادامه :


su - postgres
  
createdb IBSng
 
createuser ibs
 
createlang plpgsql IBSng


exit


usr/local/IBSng/scripts/setup.py/


سپس اعداد زیر را پشت سر هم وارد کنید تا برنامه نصب و پیکربندی شود :


1


2


2


1


enter password


1


2


5


1


3


1


2


b


x


اکنون سرویسهای زیر را اجرا میکنیم :


service httpd start


service IBSng start


service postgresql restart


ار آدرس زیر وارد بخش مدیریت سیستم میشویم :


http://ipaddress/IBSng/admin


user : system


pass : enter pass moghe nasb vared kardin


 


----------------------------------------


مرجع راهنمای کار با IBSng


install IBSng


how install IBSng


نصب IBSng


آموزش IBSng


آموزش کار با IBSng


حذف ارسالي ويرايش ارسالي