نحوه نصب ConfigServer Explorer

صفحه اصلی کارگروهها >> لینوکس  >> نحوه نصب ConfigServer Explorer
احسان پوررضایی

احسان پوررضایی

در کارگروه: لینوکس
تعداد ارسالي: 50
9 سال پیش در تاریخ: پنجشنبه, مهر 21, 1390 16:18

اینم یک سیستم مانیتورینگ در لینوکس :rm -fv cse.tgz

wget http://www.configserver.com/free/cse.tgz
tar -xzf cse.tgz
cd cse
sh install.sh
cd ..
rm -Rfv cse/ cse.tgz


حذف ارسالي ويرايش ارسالي