دستور ویرایش فایل در لینوکس

صفحه اصلی کارگروهها >> لینوکس  >> دستور ویرایش فایل در لینوکس
احسان پوررضایی

احسان پوررضایی

در کارگروه: لینوکس
تعداد ارسالي: 50
9 سال پیش در تاریخ: سه شنبه, مهر 19, 1390 11:21

بهترین دستور ویرایش در لینوکس دستور nano میباشد بطور مثال :


nano file.txt


برای ذخیره از ترکیب کنترلهای :


Ctrl+x


سپس Y و Enter کنید


 


برای جستجو :


Ctrl+w


حذف ارسالي ويرايش ارسالي