فعال کردن سرویسها در میکروتیک

صفحه اصلی کارگروهها >> میکروتیک  >> فعال کردن سرویسها در میکروتیک
احسان پوررضایی

احسان پوررضایی

در کارگروه: میکروتیک
تعداد ارسالي: 50
9 سال پیش در تاریخ: چهارشنبه, مهر 06, 1390 11:11

برای این کار به قسمت :


IP > services


رفته و سرویس خود را غعال کنید


حذف ارسالي ويرايش ارسالي