مفهوم uptime guarantee

صفحه اصلی کارگروهها >> شبکه  >> مفهوم uptime guarantee
احسان پوررضایی

احسان پوررضایی

در کارگروه: شبکه
تعداد ارسالي: 50
9 سال پیش در تاریخ: چهارشنبه, شهريور 30, 1390 13:12

برخی  اوقات با چیزی بنام گارانتی برخط بودن (uptime guarantee) روبرو میشویم و  اعدادی مانند ۹۹/۹۹۹درصد گارانتی را مشاهده می کنیم،معنی این گارانتی چیست و  این اعداد نشان دهنده ی چه چیزی هستند؟
در  بررسی و محاسبه زمان برخط بودن سیستم های کامپیوتری اغلب از عدد ۹ استفاده  میشود،بطور مثال بهترین برخط (uptime)  یک سرور یا شبکه کامپیوتری ۹۹/۹۹۹  درصد میباشد که به معنی آن است این سیستم در طی یک سال حداکثر  ۵دقیقه و  ۱۵ثانیه در سرویس نخواهد بود جدول زیر یک مقایسه بین تعداد مختلف ۹ انجام داده است
 درصد عدم برخط در روز
عدم برخط در ماه
 عدم برخط در سال
99.99900.00.00.400.00.15
00.05.15
99.9900.00.08
00.04.22
00.52.35
99.9 00.01.26 00.49.2208.45.56
9900.14.23
07.18.17 87.39.29
 
این  گارانتی ها اغلب در بخش تعهد کیفیت سرویس (SLA)شرکتهای ارایه دهنده سرویس  های مختلف کامپیوتری مانند دیتاسنترهای،ارایه دهنده گان سرور اختصاصی،ارایه  دهنده هاست و حتی ارایه دهنده های اینترنت نوشته میشود.در تعهد کیفیت  سرویس (SLA) دیگر تعهدات شرکت در قبال مشتریان و کیفیت سرویسهای ارایه شده  بیان میشود.
 
میتوانید برای اطلاع از میزان uptime در سیستم های unix و linux از دستور زیر استفاده نمایید:
 
همچنین برای اطلاع از میزان uptime در ویندوز از دستور زیر استفاده میشود:
systeminfo | find "Up Time


 


البته این جریان بستگی داره به چند چیز :
port net
hardware
و ...


 


حذف ارسالي ويرايش ارسالي