کارگروه
کودکان و مسائل مهم مربوط به برخورد با آنها
در این کارگروه به دنبال راه کارهای جدید حول محور کودکان و نحوه برخورد با آنها و انتقال اطلاعات هستم.از همه دعوت میشود مطالب مفید رو برای استفاده عموم درج نمایند.متشکرم
 

رفتارهای جنسی کودکان

مهدی مقصودی
10 سال پیش در تاریخ: پنجشنبه, فروردين 18, 1390 23:30

درباره‌ی رفتارهای غیرعادی جنسی باید با کودکان صحبت‌کرد


ممکن است کودکان در معرض سوءاستفاده‌ی دیگران قراربگیرند یا افرادی، آنان را مورد اذیت و آزار جنسی قراردهند؛ بنابراین در درجه‌ی اول باید بسیار مراقب باشیم که چنین اتفاقی نیفتد. علاوه‌بر این، برای کودکان خردسال باید توضیح داده شود که بعضی افراد، ممکن است دست به کارهای غیرعادی بزنند و او باید هوشیار باشد که از چنین افرادی دوری کند و اگر کسی از او خواست که به بازی‌های جنسی و امثال آن بپردازد، خودداری کند.


حذف ارسالي ويرايش ارسالي