کارگروه
نانو
روشهای کسب اطلاعات در ابعاد نانو دنیای کوچولوها ... دنیای نانو! می‌خواهیم حساب کنیم که یک کتابخانه چقدر است! این روزها هم اسم نانو و نانو تکنولوژی را زیاد می‌شنویم. از رادیو و تلویزیون گرفته تا کتاب درسیها ... نانو به معنای ده به توان منهای نه است! نانوتکنولوژی، تکنولوژی و فناوری مربوط به موجودات نانومتری است. موجوداتی که اندازه هایشان در حدود .......
 

رشته های دانشگاهی مستعد تحقیقات نانو در دنیا

صفحه اصلی کارگروهها >> نانو  >> رشته های دانشگاهی مستعد تحقیقات نانو در دنیا
شریف محمدی

شریف محمدی

در کارگروه: نانو
تعداد ارسالي: 70
9 سال پیش در تاریخ: یکشنبه, فروردين 07, 1390 4:6


 برای جلوگیری از مواز ی کاری و بخشی نگری در فناوری نانو، سعی شده است بخش ها و مراکز اصلی فناوری نانو استخراج شده و به صورت درختی مجزا به نام هسته های اصلی توسعه فناوری نانو آورده شوند. حاصل کار، هشت مرکز کاربردی   ،  تقاضامحور و 3 مرکز بنیادیعرضه محور می باشد که می توانید آنها را در این درخت مشاهده کنید.


 


حذف ارسالي ويرايش ارسالي