کارگروه
نانو
روشهای کسب اطلاعات در ابعاد نانو دنیای کوچولوها ... دنیای نانو! می‌خواهیم حساب کنیم که یک کتابخانه چقدر است! این روزها هم اسم نانو و نانو تکنولوژی را زیاد می‌شنویم. از رادیو و تلویزیون گرفته تا کتاب درسیها ... نانو به معنای ده به توان منهای نه است! نانوتکنولوژی، تکنولوژی و فناوری مربوط به موجودات نانومتری است. موجوداتی که اندازه هایشان در حدود .......
 

طرح موتور مولکولی F1F0-ATPase-sypthase

صفحه اصلی کارگروهها >> نانو  >> طرح موتور مولکولی F1F0-ATPase-sypthase
شریف محمدی

شریف محمدی

در کارگروه: نانو
تعداد ارسالي: 70
9 سال پیش در تاریخ: شنبه, فروردين 06, 1390 14:25

درکارهای دیگر ما مدل اصلاح شده تری را براساس فرضیه کوانتای انرژی گسسته، همراه با جذب یک مولکولی ATP توسعه می دهیم. انرژی جذب شده به سوی موتور شارش می یابد و به انرژی مکانیکی یا پتانسیل الکتریکی تبدیل می شود. این مدل مانند نمونه ای است که افزایش انرژی پروتونها بوسیله انتقال از پوست انجام می شود. در حالت موتور ATP-ase در یک جهت از حرکات چرخشی آن، آنزیم ATP-ase، ATP را به ADP و فسفات Pi غیرآلی تجزیه می کند که با کاهش انرژی و حرکت پروتون ها همراه است.


حذف ارسالي ويرايش ارسالي