کارگروه
با نانو تکنولوژی،فردا را ، امروز تجربه کنید !!
فناوری نانو استاندارد زندگی را بالا خواهد برد ، زندگی را ایمن تر و وضعیت بهداشت را بهبود خواهد و بهینه شدن استفاده از منابع محدود را سبب خواهد شد . هزاران سال است که بشر در تلاش است تا این نیازها را برآورده کند تا با کمک آنها آینده خود را تضمین نماید . اگر کاربردهای فناوری نانو به این شیوه گسترش یابد که فکر می کنیم عملی خواهد بود و در این صورت یک گام به تضمین آینده نزدیک می شویم .
 

با نانو تکنولوژی،فردا را ، امروز تجربه کنید !!