کارگروه
دکتر مرزبان (صنایع دستی و هنرهای سنتی)
خدمات ویژه ی صنایع دستی ایران برگزاری کلاس های آموزشی کارشناسی کلیه ی آثار صنایع دستی ایجاد محیط مناسب برای هنر ، هنرمندان صنایع دستی کشور برپایی نمایشگاههای داخلی و خارجی مشاوره ی بازریابی – تولید- فروش- طراحی و ثبت آثار صنایع دستی اولویت با رشته های زیر می باشد... 1-تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی 2- معرق سنگ 3 احجام سنگی 4-کلیه ی محصولات چرمی سنتی 5- نقش اندازی ضربی روی چرم 6- کاشی هفت رنگ سفال و سرامیک-7 کاشی معرق-8 کاشی مینایی-9 نقاشی روی سفال ( نقاشی روی لعاب ، نقاشی ...
 

دکتر مرزبان (صنایع دستی و هنرهای سنتی)