کارگروه
گلخانه های مدرن کلید روشن
به امید خدا تلاش خواهم نمود تا اندک دانش و اطلاعات خود را در زمینه ایجاد گلخانه هایی بزرگ و بسیار مدرن در اختیار علاقمندان قرار دهم تا بلکه کمک به تولید ، اشتغالزایی و درآمد بیشتر ( صادرات ) کشور نموده باشم . برای شروع : علاقمندان برای اطلاعات بیشتر با من مکاتبه کنند : iran@kgpgreenhouses.com
 

گلخانه های مدرن کلید روشن