کارگروه
سیستم های دیجیتال
برای بالا بردن سطح دانش و کمک در آموزش تکنولوژی روز این کار گروه را ایجاد نمودم.از دوستان خواهش می کنم تا دانسته های خودشان را در این کار گروه به دیگران منتقل کنند. زمینه های کار گروه عبارت اند از : دیچیتال - VLSI -معماری کامپیوتر - FPGA - مدارات میکرو کنترلری و ...
 

سیستم های دیجیتال

موضوع بحثشروع کننده بحثپاسخهابازدیدها
آرایش های اصلی BUS کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 06/11/1389
0 1804
منطق ECL کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 05/11/1389
0 3428
منطق Bicmos کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 05/11/1389
0 4077
منطق مقاومت ترانزیستور کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 05/11/1389
0 3157
منطق CMOS کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 04/11/1389
0 6377
منطق ترانزیستور ترانزیستور (TTL) کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 04/11/1389
0 8208
مدار دارلینگتون کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 04/11/1389
0 12830
اشمیت تریگر کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 04/11/1389
0 12657