کارگروه
سیستم های دیجیتال
برای بالا بردن سطح دانش و کمک در آموزش تکنولوژی روز این کار گروه را ایجاد نمودم.از دوستان خواهش می کنم تا دانسته های خودشان را در این کار گروه به دیگران منتقل کنند. زمینه های کار گروه عبارت اند از : دیچیتال - VLSI -معماری کامپیوتر - FPGA - مدارات میکرو کنترلری و ...
 

سیستم های دیجیتال

موضوع بحثشروع کننده بحثپاسخهابازدیدها
آرایش های اصلی BUS کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 06/11/1389
0 1432
منطق ECL کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 05/11/1389
0 2984
منطق Bicmos کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 05/11/1389
0 3629
منطق مقاومت ترانزیستور کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 05/11/1389
0 2634
منطق CMOS کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 04/11/1389
0 5049
منطق ترانزیستور ترانزیستور (TTL) کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 04/11/1389
0 6916
مدار دارلینگتون کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 04/11/1389
0 11611
اشمیت تریگر کاربر حذف شده کاربر حذف شده
در تاریخ: 04/11/1389
0 11413