کارگروه
مهندسی ایمنی ( HSE )
با سلام وتحیت خدمت شما عزیزان یکی از مهمترین مباحثی که در جامعه امروزی بخصوص در بخش صنعت و ساخت وساز شهری درگیر آن می باشیم موضوع بهداشت و ایمنی ومحیط زیست می باشد .که از شما عزیزان جهت به اشتراک گذاشتن مطالب وتجربیات دعوت می شود تا حضوری فعال داشته باشیم با تشکر از شما به امید روزی که حادثه ای نداشته باشیم