کارگروه
تست های غیر مخرب وبازرسی فنی
در جهت تبادل اطلاعات مهندسان و بازرسان فنی عزیزان هرکس سوالی در ارتباط با تست های غیر مخرب یا جزوه خواست بگه دوره های تست غیر مخرب ارزون قیمت هم سراغ دارم خبرت میکنم
 

اعضای کارگروه تست های غیر مخرب وبازرسی فنی