کارگروه
رایان اندیشان
مرکز آموزش رایان اندیشان افتخار دارد با برگزاری دوره های مختلف در زمینه های IT و مهندسی شبکه و با موضوعاتی از قبیل مفاهیم ، طراحی، اجرائیات ، تستینگ، پیاده سازی و امنیت شبکه بتواند پاسخگوی بخشی از نیازهای دانشپذیران عزیز و زحمتکشان عرصه صنعت در کشور باشد . www.raf.ir تلفن:88104504
 

اعضای کارگروه رایان اندیشان