کارگروه
تحقیقات بازاریابی پیشرفته
مشاور پروژه های تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی و عارضه یابی صنایع با تجربه فعالیت چندین ساله و انجام ده ها پروژه تحقیقات بازار با سفارت های گوناگون و شرکت های داخلی.جهت اطلاعات بیشتر با آیدی زیر در ارتباط باشید. @Dr_H_Barati