مکانیک

موضوع بحثشروع کننده بحثپاسخهابازدیدها
عیوب گیربکس های دنده سیاره ای

آخرین ارسالی: جواب: عیوب گیربکس های دنده سیاره ای
در تاریخ: 1402/08/27 - 23:38 بوسيله میلاد سرلک
mohammad nasir aslani mohammad nasir aslani
در تاریخ: 27/08/1402
1 551