کارگروه
چاپ و تبلیغات
در این کار گروه مسائل چاپ و تبلیغات را در ایران و جهان بررسی میکنیم و در صورت نیاز میتوانیم به سوالات احتمالی شما در زمینه چاپ و تبلیغات پاسخ بدهیم
 

عملکرد ماشین های چاپ لترپرس ، مزایا و معایب ان

صفحه اصلی کارگروهها >> چاپ و تبلیغات  >> عملکرد ماشین های چاپ لترپرس ، مزایا و معایب ان
محمدر ضا مهدیزاده

محمدر ضا مهدیزاده

در کارگروه: چاپ و تبلیغات
تعداد ارسالي: 269
تائید شده توسط:
محمدر ضا مهدیزاده
1 سال پیش در تاریخ: سه شنبه, خرداد 20, 1399 12:39

 


عملکرد ماشین های چاپ لترپرس‌  ،  مزایا و معایب ان


چاپ‌ لترپرس‌ قدیمی‌ترین‌ روش‌ چاپی‌ است‌ و‌ استفاده‌ از‌ آن‌ به‌ زمان‌ گوتنبرگ‌ بر‌می‌گردد.‌ در‌ این‌ روش‌ از‌ سطحی‌ سخت،‌ فلزی‌ یا‌ فوتوپلیمر‌ به‌ عنوان‌ فرم‌ چاپ‌‌(master) استفاده‌ می‌شود‌ که‌ در‌ آن‌ قسمت‌های‌ تصویردار‌ نسبت‌ به‌ بقیه‌ سطح‌‌ فرم‌ چاپ‌ برجسته‌اند.‌ سطح‌ این‌ پلیت‌ به‌ مرکبی‌ با‌ ویسکوزیته‌ بالا‌ آغشته‌ شده‌ و‌ سپس‌ تصاویر‌ با‌ کمک‌ فشار‌ به‌ سطح‌ بستر‌ چاپی‌ منتقل‌ می‌شوند.‌ در‌ حقیقت‌ وجه‌ تمایز‌ لترپرس‌ مدرن‌ با‌ فلکسوگرافی‌ در‌ سختی‌ پلیت،‌ خواص‌ مرکب‌ و‌ نوع‌ سیستم‌ مرکب‌ رسانی‌ این‌ روش‌ است.مزایای‌ اصلی‌ چاپ‌ لترپرس‌ در‌ موارد‌ زیر‌ خلاصه‌ می‌شود:‌


·       خوانا‌ بودن‌ متون‌ حتی‌ روی‌ کاغذهای‌ بدون‌ پوشش‌uncoated


·       پایین‌ بودن‌ باطله‌ کار‌ حتی‌ با‌ وجود‌ توقف‌های‌ مکرر‌ در‌ ضمن‌ چاپ‌


ولی‌ دراین‌ روش‌ محدودیت‌هایی‌ نیز‌ وجود‌ دارد‌ و‌ از‌ جمله:


·       هزینه‌ تهیه‌ پلیت‌‌ لترپرس‌ به‌ نسبت‌ زیاد‌ است.


·       کیفیت‌ چاپ‌ نوانس‌های‌ رنگی‌ در‌ مقایسه‌ با‌ چاپ‌ افست‌ بسیار‌ ضعیف‌ است‌ که‌ از‌ درشت‌ بودن‌ ترام‌ ها‌ در‌ این‌ روش‌ ناشی‌ می‌شود.‌


·       سرعت‌ چاپ‌ نیز‌ نسبت‌ به‌ افست‌ پایین‌ است.‌


پلیت‌ های‌ لترپرس‌  


با‌ اینکه‌ هنوز‌ از‌ پلیت‌های‌ فلزی‌ برای‌ چاپ‌ لترپرس‌ استفاده‌ می‌شود‌ اما‌ استفاده‌ از‌ پلیت‌های‌ فتوپلیمری‌ متداولتر‌ است‌ که‌ تفاوت‌ اساسی‌ این‌ پلیت‌ها‌ با‌ پلیت‌های‌ چاپ‌ فلکسو‌ در‌ سخت‌تر‌ بودن‌ آنهاست.‌ برای‌ تهیه‌ پلیت‌ فوتوپلیمری،‌ اشعه‌ فرابنفش‌ را‌ از‌ طریق‌ یک‌ فیلم‌ نگاتیو‌ واسط‌ به‌ پلیت‌ تابانده‌ و‌ در‌ نهایت‌ با‌ ظهور‌ و‌ شستشو،‌‌ پلیت‌ نهایی‌ تولید‌ می‌شود.‌ ‌ از‌ جمله‌ این‌ روش‌ها‌ به‌‌NAPP و‌‌Nyloprint   می‌توان‌ اشاره‌ کرد.‌


انواع ماشین‌ های‌ لترپرس‌


ماشین‌های‌ لترپرس‌ معمولی‌ به‌ سه‌ گروه‌ زیر‌ تقسیم‌ می‌شوند:


·       فرم‌ چاپ‌ و‌ سطح‌ چاپ‌شونده‌ هردو‌ روی‌ صفحه‌ تخت‌ قرار‌ دارند‌platen


·       فرم‌ چاپ‌ روی‌ سطح‌ تخت‌ و‌ سطح‌ چاپ‌شونده‌ روی‌ سیلندر‌ قرار‌ دارد‌flatbed


·       فرم‌ چاپ‌ و‌ سطح‌ چاپ‌شونده‌ هردو‌ روی‌ سیلندر‌ قرار‌ دارند‌rotary


مرکب‌ و‌ سیستم‌ مرکب‌ ماشین‌ لترپرس‌  


ویسکوزیته‌ بالای‌ مرکب‌ لترپرس‌ و‌ این‌ واقعیت‌ که‌ پلیت‌های‌ سخت‌ به‌ نورد‌ لاستیکی‌ منعطفی‌ جهت‌ انتقال‌ مرکب‌ نیاز‌ دارند،‌ سبب‌ می‌شود‌ که‌ سیستم‌ مرکب‌ دهی‌ در‌ ماشین‌ لترپرس‌ مشابه‌ ماشین‌ افست‌ باشد.‌ مرکب‌های‌ مصرفی‌ مشابه‌ مرکب‌‌ افست‌ بوده‌ و‌ در‌ نتیجه‌ روش‌های‌ خشک‌ کردن‌ آن‌ نیز‌ مشابه‌ ماشین‌ چاپ‌ افست‌ خواهد‌ بود.‌


 


 Instagram.com/mehdizade_print


https://www.linkedin.com/in/mohammadreza-mehdizade


09101436763


حذف ارسالي ويرايش ارسالي