کارگروه
چاپ و تبلیغات
در این کار گروه مسائل چاپ و تبلیغات را در ایران و جهان بررسی میکنیم و در صورت نیاز میتوانیم به سوالات احتمالی شما در زمینه چاپ و تبلیغات پاسخ بدهیم
 

چاپ و تبلیغات

موضوع بحثشروع کننده بحثپاسخهابازدیدها
صحنه برای المپیک چاپ آماده می شود محمدر ضا مهدیزاده محمدر ضا مهدیزاده
در تاریخ: 16/03/1390
0 1023
روی خط تولید کارت محمدر ضا مهدیزاده محمدر ضا مهدیزاده
در تاریخ: 16/03/1390
0 2919
سوخت یا سوخته محمدر ضا مهدیزاده محمدر ضا مهدیزاده
در تاریخ: 31/02/1390
0 4154
اندازه و قطع های مختلف کتاب محمدر ضا مهدیزاده محمدر ضا مهدیزاده
در تاریخ: 28/02/1390
0 59636
فرصتها و ضرورتهای توسعه چاپ بسته بندی و چاپ صنعتی در کشور محمدر ضا مهدیزاده محمدر ضا مهدیزاده
در تاریخ: 28/02/1390
0 723
اجزئی اصلی ماشین کاغذ محمدر ضا مهدیزاده محمدر ضا مهدیزاده
در تاریخ: 27/02/1390
0 10493
ساختار فیزیکی چاپخانه ها محمدر ضا مهدیزاده محمدر ضا مهدیزاده
در تاریخ: 14/02/1390
0 3421
ظروف یک بار مصرف گیاهی محمدر ضا مهدیزاده محمدر ضا مهدیزاده
در تاریخ: 10/02/1390
0 2707
مراحل کار در چاپ افست برای آنان که در باب چاپ کم اطلاع هستند محمدر ضا مهدیزاده محمدر ضا مهدیزاده
در تاریخ: 06/02/1390
0 3329
سرعت و کیفیت در عملیات پیش از چاپ محمدر ضا مهدیزاده محمدر ضا مهدیزاده
در تاریخ: 06/02/1390
0 2164
آشنایی با چشم انداز بازار چاپ خاورمیانه تا سال 2012 محمدر ضا مهدیزاده محمدر ضا مهدیزاده
در تاریخ: 05/02/1390
0 1097
چاپ افست محمدر ضا مهدیزاده محمدر ضا مهدیزاده
در تاریخ: 31/01/1390
0 2152
خشک و تر، چاپ افست محمدر ضا مهدیزاده محمدر ضا مهدیزاده
در تاریخ: 31/01/1390
0 4051
آشنایی با روش های چاپ محمدر ضا مهدیزاده محمدر ضا مهدیزاده
در تاریخ: 31/01/1390
0 1170
سازگاری انسان با کار شیفتی در قبال افزایش سلامت، ایمنی و بهره وری محمدر ضا مهدیزاده محمدر ضا مهدیزاده
در تاریخ: 25/01/1390
0 1107
ظروف یک‌بار مصرف گیاهی‌ محمدر ضا مهدیزاده محمدر ضا مهدیزاده
در تاریخ: 24/01/1390
0 2204
تاریخچه کاغذ و کاغذسازى و انواع کاغذهاى دست ساز محمدر ضا مهدیزاده محمدر ضا مهدیزاده
در تاریخ: 21/01/1390
0 1589
خبرهای خوش فلکسو برای چاپ کارتن محمدر ضا مهدیزاده محمدر ضا مهدیزاده
در تاریخ: 21/01/1390
0 2952
داستانهای مدریتی - مرد کور محمدر ضا مهدیزاده محمدر ضا مهدیزاده
در تاریخ: 20/01/1390
0 1261
داستانهای مدریتی - زندان ذهن محمدر ضا مهدیزاده محمدر ضا مهدیزاده
در تاریخ: 20/01/1390
0 1445
داستانهای مدیریتی - پسرک و خدمتکار محمدر ضا مهدیزاده محمدر ضا مهدیزاده
در تاریخ: 20/01/1390
0 1532
داستانهای مدیریتی - زن نظافتچى محمدر ضا مهدیزاده محمدر ضا مهدیزاده
در تاریخ: 20/01/1390
0 1871
داستانهای مدیریتی - وام کوتاه مدت محمدر ضا مهدیزاده محمدر ضا مهدیزاده
در تاریخ: 20/01/1390
0 1898
داستان های مدیریتی - پیرمرد بازنشسته باهوش محمدر ضا مهدیزاده محمدر ضا مهدیزاده
در تاریخ: 20/01/1390
0 1012
داستان های مدیریتی _ اگر ما لحظه ای فارغ نیستیم محمدر ضا مهدیزاده محمدر ضا مهدیزاده
در تاریخ: 20/01/1390
0 818
صفحه 7 از 10     برو به صفحات: