کارگروه
حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
حقوق قضایی تلفن تماس:09148744369-basiri1000@gmail.com هیچ وقت با چشم پول به موکل خود نگاه نکنید چرا که او از روی ناچاری و اینکه علاجش قطع شده به شما روی اورده است.
 

مسئولیت حقوقی کسانی که برق را جهت جلوگیری از ورود سارقین به نرده های ساختمان وصل میکنند.

صفحه اصلی کارگروهها >> حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)  >> مسئولیت حقوقی کسانی که برق را جهت جلوگیری از ورود سارقین به نرده های ساختمان وصل میکنند.
حسن بصیری هریس

حسن بصیری هریس

در کارگروه: حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
تعداد ارسالي: 33
2 هفته پیش در تاریخ: شنبه, آبان 29, 1400 16:45

مسئولیت حقوقی کسانی که برق را جهت جلوگیری از ورود سارقین به نرده های ساختمان وصل میکنند.
نویسنده:حسن بصیری هریس پژوهشگر تخصصی حقوق و عضو انجمن حقوقدان کشور

به تازگی ها در برخی از منازل لوکس و ویلاهای بزرگ صاحب خانه ها با انگیزه معمول و محافظت از منزل خود، اقدام به کشیدن نرده روی دیوار‌ها کرده و از آنجا که قصد مسافرت می‌کنند، جریان برق را نیز به حصار فلزی آن وصل می‌کنند تا سارقی که قصد ورود به منزل او را داشته باشد، دچار برق‌گرفتگی و فوت کند.اما واقعیت این است که در صورت فوت سارق، اولیای دم او و در صورت جراحت سارق، خود او می‌تواند علیه صاحبخانه شکایت کند. البته فارغ از جنبه کیفری فعل مجرمانه سرقت است، چون عمل وی مصداق شروع به جرم سرقت بوده و حسب مورد، مجازات خواهد شد. در خصوص صاحب خانه طبق ماده ۱۳۲ قانون مدنی که اشعار می‌دارد: کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد. لذا هر کس می‌تواند در ملک خود به صورت متعارف، هرگونه تصرفی داشته باشد، لیکن اقدام مالک در مورد اتصال برق به نرده‌ها، اقدامی متعارف، منطقی یا ضروری نبوده و پیش‌بینی وقوع خطر برق‌گرفتگی یا جراحت در آن‌ها قابل تصور می‌باشد، بنابراین اقدام صاحبخانه به لحاظ بی‌احتیاطی رخ داده، غیرقانونی بوده و مشمول پرداخت دیه است.البته اگر اقدام به نصب تابلو‌های اخطار همانند خطر برق‌گرفتگی کند،طبق قاعده تحذیر، مسئولیت متوجه خود سارق خواهد بود، مگر اثبات کند که رؤیت نکرده است. در اخر اینکه باید بدانیم که سارق، مرتکب جرمی شده است که مجازات آن طبق قانون مشخص شده است و لزوماً سلب حیات نمی‌باشد.لذا اطلاع از حد و مرز‌های قانونی به منظور مقابله با دزد، ما را از جایگاه شاکی به متشاکی سوق و جایگزین خواهد کرد.


حذف ارسالي ويرايش ارسالي