روانشناس مریم ارجمند

زیبا ایرانی
1 سال پیش در تاریخ: یکشنبه, تير 01, 1399 12:27


مریم ارجمند


کارشناس ارشد روان شناسی کودکان


عضو سازمان نظام روان شناسی


بازی درمانگر کودک،مسلط بر رویکردهای مختلف بازی درمانی کودک


تربیت بهداشت جنسی کودک،آموزش سبک فرزندپروری


آموزش مهارتهای زندگی کودکان،شن بازی درمانی با رویکرد روان تحلیلگری و شناختی


اجرا و تفسیر آزمونهای معتبر هوشی، مشاوره تربیتی والدین 


تشخیص و درمان اختلالات رفتاری،رشدی،یادگیری،اضطرابی،وسواس،نافرمانی،بیش فعالی و کمبودتوجه


رابط درمانی کودک والد و تعامل درمانی والد کودک


آدرس: پاسداران نگارستان چهارم پلاک 28 غربی طبقه 4 واحد 16


تلفن : 22779265-22775567


09123025889 :همراه 


حذف ارسالي ويرايش ارسالي