روانشناس انوشه کاشی پزها

زیبا ایرانی
1 ماه پیش در تاریخ: شنبه, دي 14, 1398 12:33


انوشه کاشی پزها


کارشناس ارشد مشاوره خانواده
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
متخصص در امور زوج درمانی ، خانواده درمانی و مشاوره تخصصی کودک و نوجوان


مدیریت داخلی مرکز روانشناسی و مشاوره خانواده ایرانی شعبه پاسداران


آدرس: پاسداران نبش بوستان سوم ساختمان سیمرغ طبقه 5 واحد 14


تلفن : 22779265-22775567


حذف ارسالي ويرايش ارسالي