کارگروه
چاپ و تبلیغات
در این کار گروه مسائل چاپ و تبلیغات را در ایران و جهان بررسی میکنیم و در صورت نیاز میتوانیم به سوالات احتمالی شما در زمینه چاپ و تبلیغات پاسخ بدهیم
 

تعریف مدیر کارخانه

صفحه اصلی کارگروهها >> چاپ و تبلیغات  >> تعریف مدیر کارخانه
محمدر ضا مهدیزاده

محمدر ضا مهدیزاده

در کارگروه: چاپ و تبلیغات
تعداد ارسالي: 270
تائید شده توسط:
محمدر ضا مهدیزاده
3 سال پیش در تاریخ: دوشنبه, اسفند 20, 1397 8:31

وظایف اصلی و اساسی مدیر کارخانه


برنامه ریزی، هدایت یا هماهنگی فعالیتهای کاری و منابع لازم برای تولید محصولات با در نظر گرفتن هزینه، کیفیت و مقدار مشخص شده


وظایف


v هدایت و هماهنگی تولید و فرآیندهای سازمان


v مرور برنامه ها و جداول فرآیندی و دستورات تولید برای تصمیم گیری با در نظر گرفتن نیازهای مختلف خط تولید، نیروی انسانی، فرآیندهای کاری و وظایف محوله با لحاظ بودجه و زمان مشخص شده


v مرور عملیات با ملاحظه مدارک فنی و اداری به منظور حل مشکلات فرآیند یا تولید


v توسعه و اجرای فرآیند تولید و سیستم های کنترل کیفیت، تجزیه تحلیل گزارش های تولید، تعمیرات و گزارشهای دیگر عملیاتی برای محافظت از بروز مشکلات در تولید


v استخدام، آموزش یا اخراج کارکنان و حل درگیری و مشکلات پرسنلی


v مشارکت در تدوین و کنترل استانداردهای تولید، آزمایش نمونه های مواد خام و هدایت انجام تستها در طول فرآیند به منظور اطمینان از اینکه محصول تولیدی بر اساس کیفیت توافق شده تولید شده است.


v آماده سازی گزارشهای تولید و نیز ثبت های مربوط به پرسنل


v هماهنگی و پیشنهاد رویه های مربوط به تعمیرات و نگهداری ابزارها و تسهیلات تولید و هر گونه تغییرات از جمله تعویض ماشین آلات


v معرفی و هماهنگی برنامه ریزی های مربوط به کنترل هزینه ها و مواد خام


v برقراری سیستم مشارکت کارکنان و جمع آوری و بررسی پیشنهاداتدانش مورد نیاز


v تولید و فرآیند تبدیل مواد خام به محصول نهایی


v مکانیک ماشین آلات و ابزارها از قبیل نحوه طراحی، استفاده و تعمیر و نگهداری


v دانش ریاضیات، آمار، حساب، معادلات و فرمولهای مربوطه


v امور مدیریت و اداری، اصول مدیریت و کسب و کار که در برنامه ریزی استراتژیک، تخصیص منابع مختلف، نیروی انسانی، تکنیک های رهبری، متدهای تولید و هماهنگی افراد و منابع


v آموزش اصول و روشهای طراحی حرفه و آموزش، تعلیم افراد و گروهها و اندازه گیری اثربخشی آموزش


v خدمات مشتریان دانش اصول و فرآیند مهیا نمودن خدمات برای مشتریان از قبیل برآورد نیازهای مشتریان، تطابق این خدمات با استانداردهای کیفی و اندازه گیری رضایت مشتریان


v دانش طراحی مورد نیاز برای تکنیکهای طراحی، ابزارها و اصولی که در تولید برنامه های فنی صحیح، نقشه ها، ترسیمات و مدلها مورد استفاده قرار می گیرند.مهارتهای مورد نیاز


v هماهنگ کردن


v تفکر منطقی و استدلال برای سبک سنگین کردن نقاط قوت و ضعف آلترناتیوهای مختلف، نتایج و رویکرد به مسأله


v کنترل و ارزیابی عملکرد خود، دیگران، سازمان به منظور بهبود و انجام عمل اصلاحی


v مدیریت پرسنلی از حیث انگیزش، توسعه و مربیگری افراد و تبدیل ایشان به عنوان مناسبترین گزینه ها برای شغل


v مدیریت زمان و اولویت بندی امور


v گوش دادن فعالانه با توجه کامل به آنچه که افراد می گویند


v مکالمه و صحبت به منظور انتقال بهینه اطلاعات


v یادگیری فعالانه با درک اثر اطلاعات جدید برای حل مسائل فعلی و آینده و تصمیم گیری


v حل مسائل پیچیده: تعریف مسائل پیچیده و مرور اطلاعات مربوطه و ارزیابی گزینه ها و اجرای راه حل ها


v قضاوت و تصمیم گیری: با ملاحظه هزینه و فایده هر عمل بالقوه برای انتخاب مورد مناسبتواناییهای مورد نیاز:


حساس بودن نسبت به وجود مشکل توانایی اظهار نظر وقتی که چیزی درست نیست یا ممکن است خراب شود (در موقع تشخیص)


توانایی استدلال قیاسی (توانایی بسط قوانین عمومی به مسائل خرد به منظور فراهم نمودن پاسخهای منطقی)


درک مطالب و انتقال آن به صورت شفاهی، طوری که همه متوجه شوند


استدلال استقرایی (توانایی کنار هم گذاشتن قطعاتی از اطلاعات به منظور ایجاد قوانین کلی و نتایج از جمله پیدا کردن ارتباط بین مسائلی که در وهله اول بی ارتباط به نظر می رسند.


روان بودن ایده ها که به صورت توانایی خلاقیت تعداد زیادی ایده در مورد موضوع مشخص بروز می کندفعالیتهای کاری


ارتباط با سرپرستان ، همکاران و زیردستان


کسب اطلاعات با روشهای مشاهده و نیز کسب آن از منابع متنوع


هماهنگ کردن فعالیتهای کاری که با دیگران در ارتباط است


راهنمایی، هدایت و انگیزش زیردستان


تصمیم گیری و حل مشکلات


سازماندهی، برنامه ریزی و اولویت بندی کارها


برنامه زمانبندی برای کار و فعالیتها


ایجاد و حفظ و تقویت ارتباطات بین فردی


کنترل فرآیندها، مواد اولیه و محیط اطراف


حل تضادها و تعارضات با مذاکره با افراد دیگر (درون و برون سازمانی)سبک کار:


رهبری و هدایت و مسئولیت پذیری


قابلیت اعتماد و عمل به تعهدات


ابتکار


خودکنترلی


انعطاف و تطابق پذیری


توجه به جزئیات


امانت داری، درستکاری و اخلاق مداری


تفکر تحلیلی


دارای نگرش همکاری و نشان دادن روحیه علاقه مند به کار با دیگران


نوآوری


 Instagram.com/mehdizade_print


https://www.linkedin.com/in/mohammadreza-mehdizade


09101436763


 


حذف ارسالي ويرايش ارسالي