پیش ازکالای ایرانی پشتیبان پول ایرانی باشیم

صفحه اصلی کارگروهها >> مطالب جالب  >> پیش ازکالای ایرانی پشتیبان پول ایرانی باشیم
محمد علی به ابادی

محمد علی به ابادی

در کارگروه: مطالب جالب
تعداد ارسالي: 67
1 سال پیش در تاریخ: پنجشنبه, فروردين 09, 1397 19:24


بنام خدا


اگر چه پول رایج کالا تلقی نمیشود ووسیله مبادله است اما ارزشش بیش ازهرنوع کالای دیگر است . ازطرف دیگر ممکن است هرکالای ایرانی ویا خارجی انگ دیگری برآن زد اما پول ملی همیشه انگ ایرانی برپیشانی اش خورده است ووظیفه بانک مرکزی هرکشوری حفظ ارزش آن است. بنابراین پیشنهاد میگردد قبل از حل مشکل کالای ایرانی واولویت بخشیدن بدان بداد پول ملی یا ایرانی برسیم.


اگر نرخ تورم صفر شود قطعا ارزش پول ملی حفظ خواهدشد بنابراین بهرمیزان که نرخ تورم بالا رود ارزش پول ملی کاهش می یابد.برای حفظ ارزش پول ملی در کشورمان تنهاراه وسریعترین شیوه اعمال عقد قرض درسیستم بانکی بجای همه عقود است با این تفاوت که قرض واقعی تنها زمانی روی میدهد که ارزش پول حفظ شود ولذا اگر نرخ تورم بهنگام استرداد اصل قرض محاسبه وپرداخت گردد .هم عقد قرض بدرستی انجام شده وهم ارزش پول حفظ میگردد.بنابراین بانکها باید بجای عقود موجود تنها ازعقد قرض بهنگام دریافت سپرده ویا دادن تسهیلات استفاده کنند وبرای خدمات خود کارمزد دریافت نمایند .


بدینوسیله ارزش پول ملی در میان مردم در سیستم بانکی محفوظ میماند ومشکل تورم برعهده دولت است که باید برای آن راه کار بیابدحذف ارسالي ويرايش ارسالي