کارگروه
سیستم های دیجیتال
برای بالا بردن سطح دانش و کمک در آموزش تکنولوژی روز این کار گروه را ایجاد نمودم.از دوستان خواهش می کنم تا دانسته های خودشان را در این کار گروه به دیگران منتقل کنند. زمینه های کار گروه عبارت اند از : دیچیتال - VLSI -معماری کامپیوتر - FPGA - مدارات میکرو کنترلری و ...
 

مدار دارلینگتون

کاربر حذف شده

کاربر حذف شده

در کارگروه: سیستم های دیجیتال
تعداد ارسالي: -2
7 سال پیش در تاریخ: دوشنبه, بهمن 04, 1389 7:17

مدار دارلینگتون یا زوج دارلینگتون از دو ترانزیستور دوقطبی متصل به هم ساخته می شود. در این ترکیب امیتر ترانزیستور اول به بیس ترانزیستور دوم متصل شده و کلکتور دو ترانزیستور به یکدیگر متصل است.کنترل با بیس ترانزیستور اول انجام می شود و هدف این ترکیب گرفتن جریان زیاد از امیتر ترانزیستور دوم می باشد.


گین جریان این مدار بسیار بالاتر از گین دو ترانزیستور می باشد.همچنین مدار مقاومت به مراتب بزرگتری در ورودی دارد.مقاومت خروجی می تواند بزرگتر یا کوچکتر از تک ترانزیستور باشد.


ترکیب مشابه دیگری از این مدار که با استفاده از دو نوع مختلف PNP و NPN ساخته می شود نیز وجود دارد که به آن زوج زیکلای می گویند .


مدار دارلینگتون در نوع خاصی از منطق ترانزیستور ترانزیستور (TTL) در طبقه خروجی ( توتمپل) در قسمت پول آپ مدار برای ایجاد سرعت بالا تر برای شارژ خازن نویز استفاده شده است.


در زیر مدار دارلینگتون آمده است :


 http://www.alimokhtari.webs.com


حذف ارسالي ويرايش ارسالي