کارگروه
سیستم های دیجیتال
برای بالا بردن سطح دانش و کمک در آموزش تکنولوژی روز این کار گروه را ایجاد نمودم.از دوستان خواهش می کنم تا دانسته های خودشان را در این کار گروه به دیگران منتقل کنند. زمینه های کار گروه عبارت اند از : دیچیتال - VLSI -معماری کامپیوتر - FPGA - مدارات میکرو کنترلری و ...
 

اشمیت تریگر

کاربر حذف شده

کاربر حذف شده

در کارگروه: سیستم های دیجیتال
تعداد ارسالي: -2
13 سال پیش در تاریخ: دوشنبه, بهمن 04, 1389 4:0

مدار اشمیت تریگر در ورودی یا خروجی مدار های دیجیتال قرار میگیرند و وظیفه آنها اصلاح 0 یا 1 های خراب شده است.


به این صورت که با بروز نویز یا اعوجاج بر روی سیگنال های دیجیتال سیگنال ها دچار خرابی می شوند این مدار ها از فید بک مثبت استفاده میکنند و سیگنال های خراب را تصحیح می نمایند.در این مدار ها یک مقدار پایه مشخص می شود که اگر سیگنال بالاتر از این مقدار باشد مدار اشمیت تریگر آن را به 1 منطقی یا High تبدیل می کند و اگر کمتر از این مقدار باشد به 0 منطقی یا Low تبدیل می کند.(مدار اشمیت تریگر وظیفه شارپ کردن سیگنال های خراب را بر عهده دارد).


 


در زیر مدار ترانزیستوری آن آمده است :


 همچنین مدار زیر با استفاده از آپ امپ می باشد :


 شکل زیر نمودار هیسترزیس مربوط به اشمیت تریگر آپ امپ می باشد :


 http://www.alimokhtari.webs.com


حذف ارسالي ويرايش ارسالي