امام مهدی پیام آور وحدت درجهان!

صفحه اصلی کارگروهها >> مطالب جالب  >> امام مهدی پیام آور وحدت درجهان!
محمد علی به ابادی

محمد علی به ابادی

در کارگروه: مطالب جالب
تعداد ارسالي: 67
3 سال پیش در تاریخ: شنبه, خرداد 01, 1395 19:28


بنام خدا


در آستانه زادروز مبارک امام عصر ع هستیم امامی که با حضورشان در زمان موعود همه مردم را درزیر پرچم حق بوحدت می رسانند. تمامی اختلافات در عصر ایشان مرتفع میگردد وتنها یک صدا از مردم جهان طنین انداز میگردد وآن عدالت ودوستی است. اینک که در آستانه تشکیل مجلس خبرگان رهبری وایجاد بنیان مرصوص هستیم واز طرف دیگر با تشکیل مجلس شورای اسلامی در همین ایام مبارک ندای وحدت در میان قوای مقننه ومجریه می شنویم جادارد که گذشته هارا به تاریخ بسپریم


اگر در گذشته بخشی ازمردم وسیاستمداران در بیان خواسته های خود اشتباه کردند ومسیر قانونی را طی نکردند وحرکت آنان به عنوان فتنه تلقی گردید . همین مردم در سه انتخابات اخیر ازطریق یک حرکت مدنی بخشی از مدیریت گذشته را در قوه مجریه وقنونگذاری وهمچنین در خبرگان رهبری کنار گذاشته واموررا بدست فرزندان دیگری واگذار نمودند . اینک جا دارد چشم خودرا برگذشته ببندیم وبا امید به آینده در مسیر عدالت گام برداریم وهمه اتهام های گذشته را برچینیم .چه اگر به امام عصر باور داریم ندای وحدت جهانی ایشان را می شنویم .از کینه ها دور شویم ودوستی هارا جایگزین کنیم .تا برخی کج اندیشان از فضای موجود ناشی از گذشته بهره برداری سوء نکنند . ایام مبارکی است فضای روحانی عصر مهدوی است .باارزش ترین اقدام در این فضا گذشت وصفای دل است .میلاد پر برکت امام زمان ع برهمه عدالت خواهان جهان مبارک باد.حذف ارسالي ويرايش ارسالي