چرا برای زمین کردن ترانسفورماتورها باید از دو ارت جداگانه استفاده نمود؟

صفحه اصلی کارگروهها >> دنیای مهندسین برق  >> چرا برای زمین کردن ترانسفورماتورها باید از دو ارت جداگانه استفاده نمود؟
فرهاد یزدی

فرهاد یزدی

در کارگروه: دنیای مهندسین برق
تعداد ارسالي: 88
3 سال پیش در تاریخ: چهارشنبه, مهر 22, 1394 9:20

برای مشاهده موضوع به آدرس زیر مراجعه فرمایید
http://farhadyazdi.com/?p=1195


حذف ارسالي ويرايش ارسالي